Forskning vårdhund

Forskning hund i vården

Forskning:

Första studien publicerades 1961. Den visade att hundens närvaro i arbete med en klient hade positiv effekt på kommunikation, mjuka upp försvarsmurar och för att få en god relation till klienten. Detta underlättade påbörjande av själva terapin.


Närvaro av en hund inom vård, omsorg och skola är studerade och påvisat positiva.


I en litteraturstudie, Interventioner med djur och dess påverkan på personer med depression står att depressiva symtom minskade hos deltagare som medverkade i en strukturerad gruppaktivitet med en hund en gång i veckan. (http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=9001453&fileOId=9003932)


Kontakt med djur minskar vår stress och gör oss också mer motståndskraftiga

mot stress. Det kan man se på att pulsen, blodtrycket och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. Tillsammans med djur känner vi oss lugnare, tryggare och det finns också studier som visar hur djur skapar glädje och förbättrar vårt humör. Förmodligen minskar djuren våra stressymptom genom en central stressreglerande mekanism inom oss. När systemet som minskar stress aktiveras, dämpas stressreaktionerna och organismen ”larmas av”. När vi inte längre är ”larmade”, träder systemet för återhämtning och återuppbyggnad in. När vi klappar ett djur blir både vi människor och djuret lugnare. Det beror på ämnet oxytocin som frigörs vid behaglig beröring. Beröringen stimulerar välmåendet, gör oss öppna och positiva samt skapar utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Det kan i sin tur få fler positiva följder; att vi lättare söker kontakt med andra personer, vi blir nyfiknare, minns bättre och lär oss lättare. Djur är särskilt viktiga i terapier för personer som blivit svikna av andra människor, som förlorat tilliten till andra eller som aldrig kunnat bygga långvariga trygga relationer. Eftersom djuret reagerar här och nu och själv tar initiativ till kontakt, uppfattas det inte som hotande på samma sätt som en människa kan uppfattas. Genom att dela intresset för djur med andra, kan förtroendefulla relationer byggas runt djuren i terapin. Vare sig vi är friska eller sjuka mår vi bra av kontakten med och relationen till djur. Miljöer med djur reducerar stress, minskar aggressivt beteende mot andra och dämpat oro och ångest. Ett djur i rummet ökar förmågan till koncentration och intellektuell prestation. Den evidensbaserade forskningen visar idag med stor tydlighet att vård/terapihundar utgör ett värdefullt komplement till traditionella terapiformer.

https://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/dokument/djurens_betydelse.pdf


Övriga länkar till forskning finns i Hundar i vård och omsorg en vägledning till praktiskt arbete.