Allmänna villkor, ångerrätt & GDPR

ALLMÄNNA VILLKOR & ÅNGERRÄTT 


När du har anmält dig till en kurs hos Yster hund får du först ett välkomstmail och sedan en
faktura.
För att bekräfta din anmälan och försäkra dig om din kursplats behöver du betala in din
kursavgift inom 14 dagar efter att du fått fakturan. Är det mindre än 14 dagar kvar till kursstart
måste du betala in kursavgiften inom 3 dagar.
Betalningsalternativen framgår på fakturan du fått från oss.
Om du inte betalar i tid finns risken att din kursplats går till en reserv.
Kurskallelse skickas ut via e-post ca en vecka innan kursstart.
Inställd kurs
Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs med för få anmälda. Om en kurs ställs in
återbetalas hela avgiften.
Anmälan
Din anmälan är bindande med kan återtas enligt reglerna om ångerrät i Lag om distansavtal och
avtal utanför affärslokaler (2005:59). Vi följer konsumentlagstiftningen.
Regler om ångerrätt
Du har enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) rätt att ångra dig och
avboka din anmälan genom att:
- meddela oss inom 14 dagar efter det att du fått bekräftelse på att du har en plats på kurs hos
oss.
- meddelande om avbokning ska lämas helst skriftligen t ex via brev, e-post eller muntligen.
Avbokningen ska innehålla ditt namn samt uppgifter om vilken kurs du är anmäld till.
- avbokar du din kurs enligt reglerna om ångerrätt har du rätt att återfå hela kursavgiften.
- om kursen har startat och du deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå från
ångerrätten.
Betalningsskyldighet
Om du avbryter en kurs på grund av varaktigt hinder som till exempel sjukdom styrkt med
läkarintyg eller annan jämförbar oförutsedd anledning återbetalas den del av kursavgiften som
inte förbrukats, dock med avdrag för Yster hunds eventuella kostnader.
Förbindelse
En anmälan till kurs räknas som bekräftelse av villkoren. Anmälan betyder därmed att du som
kund har läst och accepterat de allmänna villkoren.
Försäkring
Yster hund har ingen försäkring för hundar, hundägare eller kursdeltagare så du behöver se till
att du och din hund är försäkrade. Strikt hundägaransvar råder som alltid även på våra kurser.
Kundregister
Vid anmälan till kurs accepterar du att läggas till i vårt register för e-postutskick. Vi delar aldrig
med oss av kunduppgifter eller e-postadresser till tredje part. Du kan alltid be att få bli borttagen
från vårt register.

Om du har frågor om detta eller om något annat är du alltid välkommen att kontakta oss via
kontaktformulär på hemsidan.


GDPR

Dataskydsspolicy

Vi på Yster hund värnar om våra kunders personliga integritet. Vi följer givetvis den nya dataskydssförordningen som började gälla i maj 2018.

Det är viktigt att du tar del av och förstår dataskyddspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.


Ditt samtycke

Genom att använda vår webbplats samtycker du till vår webbplats dataskyddspolicy. I samband med din kontakt/anmälan godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter (namn, mejladress och telefonnummer) för att kunna tillhandahålla den service du förväntar dig.


Varför behöver vi dina uppgifter?

När du anmäler dig till kurs hos oss behöver vi dina uppgifter för att kunna hantera och administrera din anmälan/kontaktförfrågan.


Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina uppgifter kan delas inom Yster hund hundägarutbildning. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för maknadsföringsändamål till tredje part.


Hur länge sparars uppgifterna?

Yster hund hundägarutbildning sparar eventuella transaktionsuppgifter i den mån andra lagar kräver det (t ex bokföringslagen). Personuppgifter raderas efter ett år.


Ditt godkännande

Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Yster hund hundägarutbildning lagrar och behandlar dessa tills vidare. Ditt godkännande sker i om med fullgörande av avtal och vid kontakt med oss. Om du av någon anledning skulle vilja att vi raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta